Min nuvarande forskning handlar om ”empowerment” av barn och ungdomar, och den har två kännetecken: forskningen är interventionist och multidisciplinär, och den integrerar kunskap från pragmatisk filosofi, utbildningsvetenskap, social vetenskap och neurovetenskap med fokusering på pannlobens styrfunktion. Mellan 2009 och 2012 genomförde jag ett forskningsprojekt vid Rudsskolan i Karlstad. Från och med september 2013 utvidgade jag min forskning till två andra grundskolor och flera fritidsgårdar. Interventionsforskningen engagerar tiotals anställda vid fritidsgårdarna och över 80 ungdomar i åldern 12 till 14. Syftet med projektet är att skapa en fungerande modell för kognitiv, emotionell och social utbildning av barn och ungdomar. Kärnan i denna utblidning handlar om "decideracy". Denna utbildning bygger på Barnkonventionens principer, särskilt Artikel 29.